NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär.

Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.

Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svensktalande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling.

Expeditionsstipendiet 2021 kan ansökas senast  31.10.2021,  se under  Stipendium för vetenskaplig expedition

 

Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen

EXPEDITIONSSTIPENDIUM (20 tusen euro) ansöks senast 31.10.2021