Styrelsen

Ordförande: Martin Lodenius

Vice ordförande: Kjell Andersson

Sekreterare: Thomas Westerbom

Skattmästare: Harri Saarinen

Ledamöter:  Johanna Eklund, Laura Kauppi, Heidi Mod, Ragnar Törnroos och Helena Åström.