Styrelsen

Ordförande: Martin Lodenius

Vice ordförande: Kaisa Kepsu

Sekreterare: Thomas Westerbom

Skattmästare: Harri Saarinen

Ledamöter: Kjell Andersson, Mikael Fortelius, Lena Huldén, Johan Munck af Rosenschöld, Aapo Roselius,  Ragnar Törnroos, Anna Wessman och Helena Åström.