KONTAKTUPPGIFTER

Nordenskiöld-samfundet

tel. 045 147 0727

Postadress

Nordenskiöld-samfundet i Finland rf
c/o Thomas Westerbom
Kurängsvägen 15 B
02750 Esbo

FO-nummer: 0116755-8

IBAN: FI62 6601 0001 1626 50

Sekreterare

Thomas Westerbom sekreterare@nordenskioldsamfundet.fi

Ordförande

Martin Lodenius
ordforande@nordenskioldsamfundet.fi

Skattmästare

Harri Saarinen
skattmastare@nordenskioldsamfundet.fi