Verksamheten i dag

Nordenskiöld-samfundet ordnar möten med föredrag och diskussioner samt seminarier. Årligen arrangeras för medlemmarna en 1-3 dagars exkursion, som ofta ägnats åt mål i Östersjöområdet. Varje termin utger Nordenskiöld-samfundet ett litet informationsblad Nordenskiöld-Nytt, som i god tid informerar om möten, föredrag, exkursioner och andra evenemang.

Samfundet ger ut en tidskrift i form av en årsbok: Nordenskiöld-samfundets tidskrift.

Samfundet understöder forskning genom att årligen dela ut ett antal mindre stipendier åt yngre forskare.

Samfundet upprätthåller även en forskningsstation på Gloholmen i Ekenäs skärgård.