NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär.

Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.

Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svensktalande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling.

VÅRMÖTE

Tisdagen den 26 april 2022 kl. 18 i SFV-huset G18, Georgsgatan 18, våning 1 rum 101. Stadgeenliga ärenden. Efter mötet föredrag av universitetslektor Heidi Mod över ämnet Miljöförändringar på höga breddgrader En presentation av forskning kring klimatförändringen, miljö, växtlighet och fjällandskap särskilt i Kilpisjärvi och Rastegaisa samt med mer allmänna observationer och prognoser om miljöförändringar i det arktiska området.

 

 

Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen