NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär.

Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.

Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svensktalande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling.

Stipendierna 2021 kan ansökas senast 31.3.2021,  se under  Stipendier för forskare

OBS Expeditions-stipendiet söks först på hösten

Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen

ÅRSMÖTE onsdag 24.3.2021 kl. 18 i Vetenskapernas hus, sal 309

OBS datum (fel i annonsen i HBL) P.g.a Corona-epidemin är det önskvärt att delta i mötet på distans. Förhandsanmälan till sekreteraren per e-mejl

sekreterare@nordenskioldsamfundet.fi senast månd. 22.3.2021. Som svarspost sänder skreteraren en zoom-link till det elektroniska årsmötet.