NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär.

Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.

Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svensktalande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling.

HÖSTMÖTE med föredrag onsdagen d. 24 nov. 2021 kl. 18 i SFV-huset G18, Georsgatan 18, rum 101.

Stadgeenliga ärenden. Efter mötet, föredrag av marinbiolog Mats Westerbom över ämnet Östersjön under ytan och konsten att dyka med kamera.

Fil.dr, marinbiolog Mats Westerbom är specialforskare vid naturresursinstitutet.

Expeditionsstipendiet 2021, ansökningstiden är slut, det kom in 10 ansökningar, Beslut meddelas i december.

 

 

Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen