NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär.

Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.

Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svensktalande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling.

 

EXPEDITIONS-STIPENDIET (20 000 €) kan sökas fr.o.m. 26.9.2022

Sista ansökningsdag är måndag d. 31 oktober 2022.

Ansökan sker på blanketten som hitttas genom en link på hemsidanunder fliken ”Stipendier” –> ”Stipendium för vetenskaplig expedition”.

 

 

Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen