NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär.

Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.

Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svensktalande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling.

 

ÅRSMÖTE: Tisdagen den 7 maj kl. 18:00. Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 207. Stadgeenliga ärenden. Föredrag av FM Samuel Reinikainen över ämnet  Ashurbanipals palatsreliefer: tämjandet av lejonjägaren.  Samuel Reinikainen är doktorand vid HU och Spetsforskningscentrum i forna Främre Österns imperier, fokuserat på materiell kultur och samhälleligt arv. Han specialiserar sig på undersökningen av ikonoklasm, dvs. bildförstörelse, med hjälp av experimentell traceologi. Nordenskiöld-samfundet har stött hans forskning med stipendier 2021 och 2023.

 

STIPENDIER: Doktorand- och mindre stipendier kan sökas, ansökningstiden utgår 31.3.2024, för forskare inom geografi, geologi, etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar. Ansökningstiden är slut. Sammanlagt 27 ansökningar har inlämnats.

 

 

 

 

Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen