NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär.

Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.

Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svensktalande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling.

 

Höstmöte tisdag 29.11.2022 kl 18:00 i SFV-huset G18, Georgsgatan 18, rum 101. Stadgeenliga ärenden.

Föredrag av prof. Mikael Hildén, Finlands miljöcentral: Anpassning till förändringar i klimatet nationella och internationella utmaningar.

 

 

 

Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen