Medlemskap i Nordenskiöld-samfundet

Är du eller någon du känner intresserade av naturen och naturvetenskaper, kulturhistoria, skärgården eller andra teman som vi tar upp i Nordenskiöld-samfundet? Vi tar gärna emot nya medlemmar. Samfundet ordnar för sina medlemmar månadsmöten med intressanta föredrag och diskussion, besök på utställningar och andra exkursioner både i Finland och överiga Östersjöområdet. Ett nyhetsbrev utkommer två gånger om året, och skickas hem till medlemmarna.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för ordinarie medlem är 20 euro/år

Två medlemmar i samma hushåll betalar som gemensam medlemsavgift 25 euro/år

Studerande och doktorander: 5 euro/person/år.

Kontakt

Kontakta sekreteraren Thomas Westerbom eller fyll i medlemsformulär.

Sekreteraren skickar sedan information om samfundet och det nyaste medlemsbladet.

Adressförändring

Vi ber också gamla medlemmar att meddela eventuell adressförändring med medlemsformulär eller direkt åt sekreteraren.

Bli medlem