Stipendier för forskare:
doktorand- och mindre stipendier

Nordenskiöld-samfundet lediganslår stipendier för forskare inom geografi, geologi, etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar. Samfundet delar ut två sorters mindre stipendium:

1) doktorandstipendium för ett halvårs forskningsarbete på heltid (7500 € + kostnader för pensionsförsäkring), samt

2) mindre stipendier på max 1000 € för fältstudier, materialkostnader, forskningsresor mm.

Ansökningstiden går ut den  31.3.2024.

Stipendier beviljas inte för pro gradu –arbeten, för deltagande i forskarseminarier, -kurser eller konferenser, för exkursioner, för datorer, för examensarbeten på yrkeshögskolenivå eller för kandidatarbeten. Utländska sökande bör observera att arbetet måste ha någon anknytning antingen till Finland eller till Nordenskiöld.

Vid jämgoda ansökningar prioriteras samfundets medlemmar.

Samfundet uppskattar att ansökningsblanketten är ifylld på svenska. Bilagorna kan även vara på finska eller engelska. Om du söker stipendium för fler än ett ändamål, gör ansökningarna på skilda blanketter.

Anvisningar

Stipendieansökning sker genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Blanketten ska vara framme senast den 31.3.2024.

Det lönar sig att skriva bl.a. forskningsplanen redan färdigt till exempel i ett Word-program innan man fyller i blanketten. Då kan man bara kopiera in texten i respektive fält. För ifyllandet av blanketten rekommenderas användning av webbläsaren Chrome eller Mozilla Firefox.

Obs! Samfundet behandlar inte ofullständigt ifyllda blanketter. Var extra noggrann med att skriva en kort forskningsplan och ge en detaljerad kostnadskalkyl redan i blanketten. Alla blankettens frågor ska besvaras i själva blanketten, hänvisa alltså inte till bilagor.

Bilagor

De som söker doktorandstipendium måste bifoga minst två bilagor:

1) en forskningsplan på högst fem sidor. Planen måste innehålla uppgifter om projektets tidtabell, hela projektets finansiering samt en plan för publicering av forskningsresultaten.

2) en meritförteckning där även sökandes publikationer framgår.

Rekommendationer kan skickas om så önskas, och kan givetvis också skickas per post till sekreteraren.

Även bilagorna skickas elektroniskt. De vanligaste filformaten fungerar (.doc, .pdf). Du kan bifoga högst fyra bilagor. Obs! Se till att ditt namn framgår på varje bilaga.

Att bifoga bilagor till e-blanketten

Även bilagorna (forskningsplan med kostnadskalkyl samt CV) skickas in elektroniskt. De vanligaste filformaten (.doc., .pdf) fungerar.

Gör så här

När du har fyllt i den elektroniska blanketten, ska du först klicka på ”skicka uppgifterna” nederst på sidan. Då förs du till en ny sida i det elektroniska ansökningsformuläret, till vilken du kan lägga dina bilagor från din egen dator.

Sök först – en i taget – de bilagor du önskar sända in (”välj fil”). Klicka på rutan ”sänd fil” efter varje elektroniskt dokument som du vill bifoga.

Du kan övervaka att processen fullföljs genom att kasta en blick på fältet uppe på sidan, i vilken programmet listar alla filer som bifogats. Programmet meddelar med grön färg och orden ”Lagring av bilaga lyckades” om allting är OK.

När du är färdig och har laddat upp alla de bilagor som du vill bifoga, ska du allra sist klicka på rutan ”sparande färdigt”.

Om du har problem med att bifoga filerna elektroniskt, kan de även skickas per e-post till sekreteraren Thomas Westerbom, på adressen sekreterare@nordenskioldsamfundet.fi

Utdelning och redovisning

De som erhållit stipendium får beslutet per e-post under maj månad. Stipendiet betalas in på stipendietagarens konto inom loppet av maj. De som fått doktorandstipendium bör redovisa för samfundet för hur arbetet fortskridit och hur stipendiet använts, senast i slutet av nästa kalenderår (31.12.2025)

Alla stipendiater som får doktorandstipendium skall fr.o.m. 1.1.2009 teckna en pensionsförsäkring själv. Stipendiaten ansöker om pensionsförsäkringen direkt via LPA. Kostnaden är ungefär 14% av stipendiesumman, och därför har vi höjt på stipendiesumman i motsvarande grad till ca 8500 euro. Vi är skyldiga att anmäla utbetalda stipendier till LPA (Mela på finska).

Mera info finns på adressen www.lpa.fi > stipendiater. Vi meddelar även skatteverket om stipendier på över 1000 euro.

Till ansökningsblanketten här