Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Kontaktuppgifter

Nordenskiöld-samfundet

Postadress:
Nordenskiöld-samfundet
c/o Thomas Westerbom
Kurängsvägen 15 B
02750 Esbo

Sekreterare:
Thomas Westerbom
e-post: sekreterare@nordenskioldsamfundet.fi
telefon: 045 147 0727

Ordförande:
Martin Lodenius
e-post: ordforande@nordenskioldsamfundet.fi
telefon:

Skattmästare:
Harri Saarinen
skattmastare@nordenskioldsamfundet.fi

Styrelsen år 2017

Ordförande: Martin Lodenius

Vice ordförande: Lena Huldén

Sekreterare: Thomas Westerbom

Skattmästare: Harri Saarinen

Ledamöter: Kjell Andersson, Mikael Fortelius, Kaisa Kepsu-Lescelius, Johan Munck af Rosenschöld, Aapo Roselius,  Anders Sirén, Ragnar Törnroos, Anna Wessman och Helena Åström.

Internexus Oy