Stipendiera kan ansökas!

Stipendieansöknigar i oktober 2022

EXPEDITIONS-STIPENDIET (20 000 €) kan sökas fr.o.m. 26.9.2022

Sista ansökningsdag är måndag d. 31 oktober 2022.

Ansökan sker på blanketten som hitttas genom en link på hemsidanunder fliken ”Stipendier” –> ”Stipendium för vetenskaplig expedition”.