Stipendiera kan ansökas!

Stipendieansöknigar i mars 2021

  1. Doktarandstipendier för ett halvt års arbete (8600 €)
  2. Mindre stipendier om 1000 euro för fältstuder, materialkostnader, forskningsresor mm.

Sista ansökningsdag är onsdag d. 31 mars 2021. Ansökan sker på blanketten under fliken ”stipendier” på hemsidan.

OBS! Expeditions-stipendiet ansöks först på hösten 2021