Ordförandes hälsning

Bästa Nordenskiöldare!

Ett nytt årtionde har börjat. Än en gång kan det vara på sin plats att fundera på varför vi finns till och hurdana verksamhetsformer vi kan använda oss av. En viktig del av vår verksamhet är ju att dela ut understöd till företrädesvis unga vetenskapsidkare och samtidigt stödja forskning inom sådana områden som vi anser viktiga. En sådan verksamhet kommer säkert att behövas också i fortsättningen.

Det andra området inom verksamheten är att hålla samman medlemmarna på ett sätt som upplevs som intressant och meningsfullt. Här måste vi hela tiden försöka hålla oss uppdaterade. Det gäller både att hitta intressanta och aktuella ämnen och ändamålsenliga verksamheter. En del föredrar traditionella föredrag, andra synlighet och verksamhet på nätet. Publikationer, föredrag och seminarier har också i framtiden sin givna plats i verksamheten. Samfundet språk är svenska men vi skall också följa med vad som händer på finska och ute i världen. Styrelsen vill gärna höra medlemmarnas åsikt om vad vi skall satsa på.

I skrivande stund syns ingen snö i södra Finland. Huruvida det här beror på en global klimatförändring eller på en slump är ett exempel på aktuella frågor vi kan och bör diskutera också inom vårt samfund.

Martin Lodenius
ordförande

Stäng meny