Års- och höstmöte

Pga. coronaepidemin kunde inte årsmötet hållas på våren.

Årsmötet hålls nu istället tillsammans med höstmötet

Måndagen den 23 november kl. 18

i Vetenskapernas hus, Kyrkog.6, sal 505