25.2.2020 Besök på Nationalmuseum

Nationalmuseum, tisdagen den 25 februari, kl. 16. amling i biljetthallen ca en kvart tidigare. Den som har museikort eller motsv. uppmanas medta detta.

Vi besöker utställningen Världen som inte fanns, och beser samtidigt också föremål från Mesa Verde som för sista gången visas i Finland innan de repatrieras till USA.

Världen som inte fanns: under perioden 2 500 f.Kr. till 1 500 e.Kr. blomstrade folk och kulturer i Mesoamerika och Anderna, som var helt okända för européerna. När conquistadorerna och deras efterfljare anlände, möttes de av aldrig tidigare skådade färdigheter, seder, konst och naturtillgångar – en hel värld som för dem inte tidigare funnits. Bland de 200 föremålen på den unika utställningen finns zapotekiska urnor, aztekiska skulpturer, mayakeramik, vaser och textilier från Nazcaområdet i Peru samt guldföremål från Mochekulturen i Anderna.

Mesa Verde: Gustaf Nordenskiöld (1868–96), son till A.E.N., gick i faderns fotspår och blev geolog och polarforskare. Olyckligtvis ådrog han sig en lungsjukdom på sin enda, fast framgångsrika expedition till Spetsbergen 1890. Det var eg. som tubkonvalescent han 1891 kom till Colorado och fick höra om en nyfunnen urgammal pueblo-indianboplats i trakten. Han beslöt sig för att utforska den och hemförde sedan en samling med 600 föremål och 240 fotografier till Sverige. Samlingen köptes av den berömde samlaren H.F. Antell och kom så till Finland.

Återbördandet av gravföremålen från Mesa Verde kom upp under president Niinistös besök i USA i oktober, och man avser nu att slutföra repatrieringen i snabb takt inom detta år.

Stäng meny