1.4.2020 Årsmöte & besök på Nationalbiblioteket

Ärsmöte Onsdagen den 1 April kl. 17. Årsmötet ordnas i samband med ett besök på NATIONALBIBLIOTEKET(tid. universitetsbiblioteket) där vi bekantar oss med A.E. Nordenskiölds kartografiska samlingar.

Samling i foajen vid huvudingången (Unionsgatan 36) där vi avhämtas av bibliotekets personal kl. 17. Före presentationen av kartsamlingen gör vi också en liten runda i bibliotekets salar som för något år sedan har renoverats och delvis omordnats.

A.E. Nordenskiölds kartsamling är en av de största privata kartsamlingarna någonsin. I den ingår 4000 kartor äldre än år 1600 och ytterligare 20 000 från de två följande seklerna. Kartsamlingen inköptes med kejserligt tillstånd och bistånd av Helsingfors universitet efter Nordenskiölds död år 1901. Den har numera status som UNESCO-världsarv.

 

Stäng meny