Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Aktuellt - Program 2018–2019


 

Vårens program:

Årsmöte

Torsdagen den 21 mars 2019 klockan 18.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors, rum 208. Stadgeenliga ärenden, därtill styrelsens förslag till stadgerevision (se här) i andra behandling. Den största förändringen är att i fortsättningen väljs bara en revisor, men samtidigt har även andra stadganden uppdaterats. Förslag om att utse hedersmedlemmar.

Efter mötet föredrag av bitr. prof. i marin arkeologi Kristin Ilves: "Till och från ett örike: Vad hände på Åland under yngre järnålder och tidig medeltid?"

Exkursion till Gdansk med omnejd (forna Ostpreussen) 10–13 maj 2019

CA 10 PLATSER FORTFARANDE KVAR, KONTAKTA SEKRETERAREN!

Se mer här


 


 

 

 

 

Internexus Oy