Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Nordenskiöld-samfundets stipendier 2017

Ansökningstiden är slut. Vi fick 14 ansökningar av typ 1, och 48 ansökningar av typ 2.

Beviljade stipendier kungörs på denna plats i maj 2017

Nordenskiöld-samfundet i Finland har två typer av stipendier:

1) ett stipendium på 20 000 € för en vetenskaplig expedition

2) doktorand- och mindre stipendier för forskare inom geografi, geologi, etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar för sammanlagt ca 50 000 €

Stipendier beviljas inte för pro gradu –arbeten, för deltagande i forskarseminarier, -kurser eller konferenser, för exkursioner, för datorer, för examensarbeten på yrkeshögskolenivå eller för kandidatarbeten. För doktorand- och de mindre stipendierna bör utländska sökande observera att arbetet måste ha någon anknytning antingen till Finland eller till Nordenskiöld.

Stipendierna söks på olika blanketter och med olika kriterier.

Ansökningstiden för båda stipendier går ut fredagen 31.3.2017 kl. 23.59.

Läs anvisningarna noga. Ofullständigt ifyllda blanketter behandlas inte. 

Internexus Oy