Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Nordenskiöld-samfundets stipendier

Ansökningsperiod börjar den 1 mars 2019, och slutar söndagen den 31 mars 2019 kl 24:00

Nordenskiöld-samfundet i Finland har två typer av stipendier:

1) ett stipendium på 20 000 € för en vetenskaplig expedition

2) doktorand- och mindre stipendier för forskare inom geografi, geologi, etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar för sammanlagt ca 50 000 €

Stipendier beviljas inte för pro gradu –arbeten, för deltagande i forskarseminarier, -kurser eller konferenser, för exkursioner, för datorer, för examensarbeten på yrkeshögskolenivå eller för kandidatarbeten. För doktorand- och de mindre stipendierna bör utländska sökande observera att arbetet måste ha någon anknytning antingen till Finland eller till Nordenskiöld.

Stipendierna söks på olika blanketter och med olika kriterier.

Ansökningstiden för båda stipendier gick ut söndagen 31.3.2019 kl. 24:OO.

Läs anvisningarna noga. Ofullständigt ifyllda blanketter behandlas inte. 

Internexus Oy