Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Beviljade stipendier 2018

I mars 2018 mottog Nordenskiöld-samfundet sammanlagt 55 stipendieansökningar. Tolv av ansökningarna gällde expeditionsstipendiet som är samfundets största stipendium och med 20 000 euro beviljas för en vetenskaplig expedition.

De övriga 43 ansökningarna i år fördelade sig på 19 ansökningar av doktorander och 24 mindre stipendier för andra specifika ändamål. Det totala beloppet för dessa ansökningar steg till 176 248 euro. Vid stipendiemötet i slutet av april har Nordenskiöld-samfundets styrelse beviljat ett expeditionsstipendium på 20 000 euro, sju doktorandstipendier á 8 600 euro (inkl. sociala försäkringar) och sex mindre stipendier à 1 000 euro.

Sammanlagt beviljade styrelsen således detta år 86 200 euro i olika stipendier. Nordensköld-samfundet lyckönskar samtliga stipendiater!

Följande personer fick stipendier:

Nordenskiöld-expeditionen, 20 000 euro

Fil.dr Oula Seistonen, Helsingfors univerisitet, arkeologi:

Following the trail of Finnish explorers Sakari Pälsi and G.J. Ramstedt's 1909 Expedition in Central Mongolia, and re-documenting the localities they found 110 years ago.

Doktorandstipendier à 8 600 euro

Jan Fast, HU arkeologi: "Durchgangslager Hangö" - Arkeologi och historia av ett tyskt transitoläger från andra världskriget i Hangö S. Finland

Assi-Johanna Soini, HU, geofysik: Fysikaliska egenskaper hos meteoriter och solsystemets tidiga utveckling

Liisa Kunnas-Pusa, HU, arkeologi: Stenåldern och den avlägsna forntiden i Finland - Idéer, begrepp och forskning ca 1700-1940

Markus Mononen, HU, religionsvetenskap: Shamantrummorna som förändringens avbilder: kristendomens påverkan på de samiska shamantrummorna och nya metoder för undersökning

Irene Conenna, ekologi: Tracing the water sources of bats of extreme environments

Ruslan Gunko, Novia & HU, miljövetenskap: Kopplingen mellan miljöns tillstånd och livskvalitet: en multidisciplinär studie på lokal nivå

Laura Wikström, ÅA, religionsvetenskap: Islam och ekologi

Mindre stipendier à 1 000 euro

Antti Sajantila, HU rättsmedicin, paleopatologi: Stabil isotopanalys av en peruansk mumie

Julia Kemppinen, HU naturgeografi: Maaperän kosteuden vaihtelu ja ekosysteemivaikutukset

André Landefort, studiebesök och artikel: Snaeffelsjökull i historisk och kulturgeografisk belysning

Päivi Mäntyniemi, HU geofysik: Om konsekvenserna av jordbävningen den 23 oktober 1904 i Fennoskandien

Heidi Herlevi, ÅA marinbiologi: Introducerade arter som föda för kustens top-predatorer

Tapani Rostedt, arkeologi, C-14 analyser: Finlands första innevånare

Internexus Oy