Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Beviljade stipendier 2017

I mars 2017 fick Nordenskiöld-samfundet 52 stipendieansökningar, varav 11 gällde expeditionen, och som sammanlagt steg till summan 385 305 €. Styrelsen godkände 11 ansökningar till ett sammanlagt värde av 51 315 €.

Följande personer fick stipendier:

Nordenskiöld-expeditionen

Juho-Antti Junno, Uleåborgs universitet, Primatologi

För en expedition till Bwindi Impenetrable National Park (BINP) i Uganda för att ta till vara skelett av bergsgorillor och i samarbete med lokala myndigheter inrätta en samling av gorillaskelett, 20 000 euro.

Doktoranstipendier

Andreas Backa, Åbo Akademi: Nordisk folkloristik

Självhushållning. Odling för husbehov förr och nu, 8 600 euro.

Mårten Boström, Helsingfors universitet, Geoiformatik

Spatiella distributionsmodeller av Afrikanska bergsarter med hjälp av unika antropogena data i kombination med ecografiska faktorer, 8 600 euro.

Victoria Peemot, Helsingfors universitet, Kulturantropologi

Förhållandet mellan människor och hästar i republiken Tuva i södra Sibirien, 8 600 euro.

Övriga stipendier

Marja Ahola, Helsingfors universitet: Arkeologi.

Åldersbestämning av den snörkeramiska graven vid stenåldersgravsättningarna i Kukkarkoski (Lundo) med hjälp av AMS-teknik, 515 euro.

Eerika Koskinen-Koivisto, Jyväskylä universitet: Etnologi

Fältarbete för postdoc-forskningen Möten med Lapplands mörka kulturarv, 1 000 euro.

För deltagande i en kurs i arktisk ekologi på Zackenberg forskningsstation på Grönland:

Ingrid Alsén, Sveriges lantbruksuniversitet, 800 euro.

Anne Mette Andersen, Århus universitet, 800 euro.

Monica Ericson, Sveriges lantbruksuniversitet, 800 euro.

Nia Sigrun Perron, Islands universitet, 800 euro.

Jesper Rauff Schultz, Köpenhamns universitet, 800 euro.

Internexus Oy