Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Styrelsen år 2018

Ordförande: Martin Lodenius

Vice ordförande: Lena Huldén

Sekreterare: Thomas Westerbom

Skattmästare: Harri Saarinen

Ledamöter: Kjell Andersson, Mikael Fortelius, Kaisa Kepsu-Lescelius, Johan Munck af Rosenschöld, Aapo Roselius,  Anders Sirén, Ragnar Törnroos, Anna Wessman och Helena Åström.

Internexus Oy