Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Medlemskap i Nordenskiöld-samfundet

Är du eller någon du känner intresserade av naturen och naturvetenskaper, kulturhistoria, skärgården eller andra teman som vi tar upp i Nordenskiöld-samfundet? Vi tar gärna emot nya medlemmar. Samfundet ordnar för sina medlemmar månadsmöten med intressanta föredrag och diskussion, besök på utställningar och andra exkursioner både i Finland och överiga Östersjöområdet. Ett nyhetsbrev utkommer två gånger om året, och skickas hem till medlemmarna.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 9 € (4,50 € för studerande) och prenumerationsavgiften för tidskriften 12 €.

Kontakt

Kontakta sekreteraren Thomas Westerbom eller fyll i medlemsformulär

Sekreteraren skickar sedan information om samfundet och det nyaste medlemsbladet.

Adressförändring

Vi ber också gamla medlemmar att meddela eventuell adressförändring med medlemsformulär eller direkt åt sekreteraren.

Internexus Oy