Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Aktuellt - Program 2018


 

Årsmöte, tisdagen den 13 mars kl. 18.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 404. Stadgeenliga ärenden. Föredrag av dr Bengt Söderbergh (Uppsala) under rubriken “Olja eller vad? – Framtiden för världens oljeproduktion”. Även icke-medlemmar välkomnas att åhöra föredraget.

Föredragningsordning


 


 

 

 

Internexus Oy