Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Aktuellt - Program 2018–2019


 

höstens program:

Höstmöte med stadgerevision

Tisdagen den 20 november 2018 klockan 18.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors, rum 313. Stadgeenliga ärenden, därtill styrelsens förslag till stadgerevision (se här). Den största förändringen är att i fortsättningen väljs bara en revisor, men samtidigt har även andra stadganden uppdaterats.

Efter mötet föredrag av marinbiologen och polarguiden fil.mag. Annukka Pekkarinen "I Otto Nordenskjölds spår i Södra Ishavet".

VÅRENS PROGRAM

Björn Kurtén-priset 2019 utdelas på Vetenskapsdagarna 2019, Universitetets huvudbyggnad, nya sidan (Fabiansgatan) sal 12, söndagen 13.1.2019, kl. 12

Exkursion till Gdansk med omnejd (forna Ostpreussen) 10–13 maj 2019

Se mer här


 


 

 

 

Internexus Oy