Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Nordenskiöld-samfundet

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär.

Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.

Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svensktalande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling. 

Aktuellt

HÖSTENS & VÅRENS PROGRAM under AKTUELLT

Höstmöte med stadgerevision, 20 november 2018 klockan 18.00

Vårens 2019 exkursion till Polen (Ostpreussen)

Förhandsanmälan senast 30.11.2018 till sekreteraren

GDPR DATASKYDSBESKRIVNING

Nordenskiöld-Samfundet har för sin verksamhet vissa personregister.

En beskrivning av registrens ändamål, innehåll och säkerhetsaspekter finns här

Adolf Erik Nordenskiöld
målad av Georg von Rosen

Internexus Oy